Doanh nhân

Ông Nguyễn Đức Công chính thức rời ghế Chủ tịch KLF

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX – Mã: KLF) mới đây đã thông qua Nghị quyết bầu lại Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, Ngày 18/8 vừa qua, Hội đồng quản trị KLF đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Công. Ông Công vẫn tiếp tục là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KLF.

Cùng ngày, HĐQT công ty bầu Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Tùng sinh năm 1973, thường trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tháng 5/2014, ông Tùng được bổ nhiệm làm Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán Artex (Mã: ART, nay đã đổi tên là CTCP Chứng khoán BOS).

Ông Nguyễn Đức Công sinh năm 1981, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc KLF ngày 13/8/2018 và bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch KLF ngày 5/2/2020.

Việc ông Công thôi chức Chủ tịch KLF là nhằm tuân thủ Nghị định 71/2017. Cụ thể, từ ngày 1/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Ngoài vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KLF hiện nay, ông Công còn đang nắm giữ nhiều chức vụ tại các doanh nghiệp bao gồm:

– Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI),

– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB),

– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD).

Theo/kinhtechungkhoan.vn

Tags

XEM THÊM

Close